Tradisjonell Thai Massasje mot kroniske hodesmerter

  

I en nylig studie som ble gjennomført i Thailand og Japan, som ble publisert i juni 2014, ble det dokumentert at personer som led av kroniske hodesmerter, og som mottok behandling med Tradisjonell Thai Massasje(TTM), over en periode på tre uker, viste klare tegn på både reduksjon av intensiteten på hodesmerter og en økning av smerteterskelen i forbindelse med smertefulle trykkpunkter i nakke og øvre rygg.

  

Studien «Virkningen av Tradisjonell Thai Massasje på smerteterskelen for trykksmerte og intensiteten på hodesmerter, hos pasienter med kroniske spennings- og migrene-hodesmerter», involverte 72 personer.

  

Pasientene i studien var fra 20 til 50 år gamle, og alle hadde tidligere fått diagnosen kronisk spenningshodepine eller kronisk migrene. For å bli inkludert i studien måtte personene ha hatt en diagnose på hodesmerter i minst tre måneder før studien begynte.

  

Massasje mot hodesmerter

Deltagerne i studien ble tilfeldig plassert i en gruppe som mottok Tradisjonell Thai Massasje og i en kontrollgruppe som mottok placebo(falsk) terapeutisk ultralydbehandling. Kontrollgruppen som mottok den falske ultralydbehandlingen ble gitt behandling i 9 x 30 minutter over tre uker.

  

Deltakerne i gruppen som mottok Tradisjonell Thai Massasje(TTM), fikk denne behandlingen i 9 x 30 minutter over tre uker. Behandlingene bestod av 25 minutter med massasje, og 5 minutter med uttøyning.

  

Massasjen fokuserte på muskulaturen på sidene av hodet(temporalis), de øverste nakkemusklene(suboccipitals), ytre nakkemuskulatur-grupper, øvre kappemuskulatur(trapezius), og nakkens sidemuskulatur(levator scapulae).

  

Massasjetypen som ble brukt er innen TTM kjent som «Sen sib», meridianlinjen innen TTM, og da nærmere bestemt langs meridianlinjene «In-ta», «Ping-ka-la» og «Gan-la-ta-ree». Massasjen ble utført med tommeltrykk som begynte med forsiktige trykk, for å deretter øke trykket gradvis, langs disse meridianlinjene.

  

Tommeltrykkingen ble påført inntil personen begynte å føle noe ubehag, og altså nådde smerteterskelen, og så ble trykket opprettholdt i mellom 5 og 10 sekunder for hvert av massasjepunktene i TTM. Denne trykkingen ble gjentatt mellom 3 og 5 ganger for hver meridianlinje, for å så bli avsluttet med passiv uttøyning.

  

Positive resultater av behandlingen

Hos personene i studien ble smerteterskelen umiddelbart forflyttet i betydelig grad. Det vil si at behandleren måtte trykke hardere på trykkpunktene for å forårsake samme smerte, like etter at behandlingsperioden hadde begynt, og også etter både 3 og 9 uker. Personene i studien som mottok TTM fikk også en betydelig reduksjon i intensiteten av hodesmertene sine.

  

Studien konkluderte blant annet med disse punktene:

     »TTM kan føre til høyere(forbedret) trykk-smerteterskel i nakke og øvre rygg.

     »TTM kan føre til en vesentlig reduksjon av intensiteten på hodesmerter.

     »TTM-behandling kan gi disse effektene både på kort og lang sikt.

  

Studiens hovedkonklusjon ble:

     »TTM-behandling kan anbefales som en alternativ form for behandling til personer som har kronisk spenningshodepine og migrene.

  

lagt til handlevogn